Kwestionariusz Umiejętności Menedżerskich


Kwestionariusz Umiejętności Menedżerskich ma za zadanie umożliwić menedżerowi identyfikację jego różnorodnych umiejętności związanych z relacjami z innymi pracownikami firmy. Poszerza świadomość menadżera zarówno w obszarze jego mocnych stron w budowaniu i utrzymywaniu relacji, jak również obszarów wartych rozwoju. Stanowi też istotne narzędzie służące precyzyjnemu określeniu celów rozwojowych a nawet zadań służących ich osiągnięciu.

Kwestionariusz składa się z 80-u pytań i mierzy poziom opanowania przez Ciebie 12-u różnych umiejętności menedżerskich. Jego wypełnienie zabiera ok. 30 minut.

W ramach ceny uzyskasz:

  • dostęp do panelu klienta, umożliwiający Tobie wypełnienie testu on-line
  • Raport z wynikami, z możliwością jego wydruku.


cena: 660,00 zł

Wybierz

Czat z Personel System nowe